Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2022/30

« Tasavallan presidentin esittely 1.4.2022 10.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi nimikirjalain 1 §:n muuttamisesta (HE 7/2022 vp; EV 21/2022 vp)

HE 7/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Sirpa Paatero

Esittelijä

Hallitusneuvos Marika Paavilainen, p. +35 8295530302

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain nimikirjalain 1 §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 5 päivänä huhtikuuta 2022

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.