Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2022/31

« Tasavallan presidentin esittely 1.4.2022 10.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eräiden Guernseyn kanssa tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten muuttamisesta tehtyjen pöytäkirjojen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 15/2022 vp; EV 23/2022 vp)

HE 15/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Antero Toivainen, Hallitusneuvos p.+35 8295530098
Esitys
Tasavallan Presidentti hyväksyy eräiden Guernseyn kanssa tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten muuttamisesta tehdyt pöytäkirjat ja vahvistaa lain eräiden tuloverotusta koskevien Guernseyn kanssa tehtyjen sopimusten muuttamista koskevista pöytäkirjoista
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen