Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2022/31

« Tasavallan presidentin esittely 1.4.2022 10.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eräiden Guernseyn kanssa tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten muuttamisesta tehtyjen pöytäkirjojen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 15/2022 vp; EV 23/2022 vp)

HE 15/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Annika Saarikko

Esittelijä

Hallitusneuvos Antero Toivainen, p. +35 8295530098

Esitys

Tasavallan Presidentti hyväksyy eräiden Guernseyn kanssa tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten muuttamisesta tehdyt pöytäkirjat ja vahvistaa lain eräiden tuloverotusta koskevien Guernseyn kanssa tehtyjen sopimusten muuttamista koskevista pöytäkirjoista

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.