Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2021/196

« Tasavallan presidentin esittely 1.4.2022 10.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen EU:n joukkorahoitusasetusta täydentäväksi lainsäädännöksi (HE 228/2021 vp; EV 17/2022 vp)

HE 228/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Annika Saarikko

Esittelijä

Osastopäällikkö, ylijohtaja Pauli Kariniemi, p. +358 295 530 210

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen EU:n joukkorahoitusasetusta täydentäväksi lainsäädännöksi ja määrää lait tulemaan voimaan 2 päivänä huhtikuuta 2022

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.