Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2021/196

« Tasavallan presidentin esittely 1.4.2022 10.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen EU:n joukkorahoitusasetusta täydentäväksi lainsäädännöksi (HE 228/2021 vp; EV 17/2022 vp)

HE 228/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Pauli Kariniemi, Osastopäällikkö, ylijohtaja p.+35 8295530210
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen EU:n joukkorahoitusasetusta täydentäväksi lainsäädännöksi ja määrää lait tulemaan voimaan 2 päivänä huhtikuuta 2022
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen