Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2022/15

« Tasavallan presidentin esittely 1.4.2022 10.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta (HE 1/2022 vp; EV 16/2022 vp)

HE 1/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Annika Saarikko

Esittelijä

Osastopäällikkö, ylijohtaja Pauli Kariniemi, p. +358 295 530 210

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 8 päivänä huhtikuuta 2022

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.