Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2022/15

« Tasavallan presidentin esittely 1.4.2022 10.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta (HE 1/2022 vp; EV 16/2022 vp)

HE 1/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Pauli Kariniemi, Osastopäällikkö, ylijohtaja p.+35 8295530210
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 8 päivänä huhtikuuta 2022
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen