Ahvenanmaan valtuuskunnan päätös VM/2022/51

« Tasavallan presidentin esittely 1.4.2022 10.00

Valtiovarainministeriö

Ahvenanmaan valtuuskunnan vuoden 2020 verohyvitystä koskevan päätöksen vahvistaminen

Ministeri

Annika Saarikko

Esittelijä

Valtiosihteeri kansliapäällikkönä Juha Majanen, p. +358 295 530 247

Asia

Ahvenanmaan valtuuskunta on Ahvenanmaan itsehallintolain mukaisesti päätöksessään 28.1.2022 vahvistanut Ahvenanmaan maakunnalle kuuluvan vuoden 2020 verohyvityksen. Itsehallintolain mukaan Tasavallan Presidentin on vahvistettava valtuuskunnan päätös sitä muuttamatta tai jätettävä se vahvistamatta. Esityksessä ehdotetaan, että Tasavallan Presidentti vahvistaisi valtuuskunnan päätöksen sitä muuttamatta.

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa Ahvenanmaan valtuuskunnan vuoden 2020 verohyvitystä koskevan päätöksen ja määrää valtiovarainministeriön ryhtymään päätöksestä johtuviin toimenpiteisiin

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.