Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2021/159

« Tasavallan presidentin esittely 13.4.2022 13.30

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi tupakkalain muuttamisesta (HE 141/2021 vp; EV 18/2022 vp)

HE 141/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Aki Lindén

Esittelijä

Lakimies Laura Terho, p. +35 8295163550

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain tupakkalain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2022

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.