Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2022/7

« Tasavallan presidentin esittely 13.4.2022 13.30

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi arvonlisäverolain 40 §:n muuttamisesta (HE 4/2022 vp; EV 26/2022 vp)

HE 4/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Antti Kaikkonen

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Risto Sakki, p. +35 8295530294

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain arvonlisäverolain 40 §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2022

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.