Viran täyttäminen PLM/2022/20

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.4.2022 13.00

Puolustusministeriö

Puolustusministeriön hallitussihteerin viran täyttäminen

Ministeri
Antti Kaikkonen
Esittelijä
Anniina Melasniemi, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5140440
Esitys
Valtioneuvosto nimittää puolustusministeriön hallitussihteerin virkaan (vaativuusluokka 13.1) oikeustieteen maisteri Sabina Mansurowin 1.5.2022 lukien
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio *
  2. Ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.