Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen PLM/2021/51

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.4.2022 13.00

Puolustusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta (HE 182/2021 vp; EV 10/2022 vp)

HE 182/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Kaikkonen
Esittelijä
Joona Lapinlampi, Hallitussihteeri p.029 5140033
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta ja lain siviilipalveluslain 1 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2022
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen