Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2022/15

« Tasavallan presidentin esittely 29.4.2022 11.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 241/2021 vp; EV 32/2022 vp)

HE 241/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Jussi Päivärinne, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150122
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laiksi saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2022
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen