Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen UM/2022/23

« Tasavallan presidentin esittely 29.4.2022 11.00

Ulkoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta (HE 11/2022 vp; EV 30/2022 vp)

HE 11/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Ville Skinnari

Esittelijä

Ulkoasiainneuvos Leena Liukkonen, p. 029 5351547

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain ulkomaalaislain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 30 päivänä huhtikuuta 2022

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.