Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen UM/2022/23

« Tasavallan presidentin esittely 29.4.2022 11.00

Ulkoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta (HE 11/2022 vp; EV 30/2022 vp)

HE 11/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Ville Skinnari
Esittelijä
Leena Liukkonen, Ulkoasiainneuvos p.029 5351547
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain ulkomaalaislain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 30 päivänä huhtikuuta 2022
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen