Viran täyttäminen OM/2022/55

« Tasavallan presidentin esittely 29.4.2022 11.00

Oikeusministeriö

1) Helsingin käräjäoikeuden laamannin viran (D 21) täyttäminen 2) Keski-Suomen käräjäoikeuden laamannin viran (D 19) täyttäminen

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Piritta Koivukoski-Kouhia, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150026
Asia

Virkaan 1) esitetään nimitettäväksi määräaikainen laamanni, käräjätuomari Sirpa Elina Pakkala ajalle 1.6.2022 – 31.5.2029 Virkaan 2) esitetään nimitettäväksi käräjätuomari Tomi Pekka Vistilä ajalle 1.6.2022 – 31.5.2029

Esitys
Tasavallan Presidentti nimittää Helsingin käräjäoikeuden laamannin virkaan määräaikaisen laamannin, käräjätuomari Sirpa Elina Pakkalan ajalle 1.6.2022 – 31.5.2029 ja Keski-Suomen käräjäoikeuden laamannin virkaan käräjätuomari Tomi Pekka Vistilän ajalle 1.6.2022 – 31.5.2029
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Tuomarinvalintalautakunnan esitys *
  2. Ansioyhdistelmä *
  3. Tuomarinvalintalautakunnan esitys *
  4. Ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.