Viran täyttäminen OM/2022/54

« Tasavallan presidentin esittely 29.4.2022 11.00

Oikeusministeriö

1) Helsingin hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen 2) Turun hovioikeuden neljän hovioikeudenneuvoksen viran (T 12) täyttäminen 3) Etelä-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 4) Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Piritta Koivukoski-Kouhia, p. 029 5150026

Asia

Virkaan 1) esitetään nimitettäväksi hovioikeudenneuvos Kristina Anita Isaksson Virkoihin 2) esitetään nimitettäväksi määräaikainen käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä Juha Mikael Suvanto, määräaikainen hovioikeudenneuvos, käräjätuomari Rickard Vilhelm Grönqvist, määräaikainen hovioikeudenneuvos, käräjätuomari Terhi Anniina Salo ja määräaikainen vanhempi oikeussihteeri, oikeussihteeri Jussi Einari Virtanen Virkaan 3) esitetään nimitettäväksi käräjätuomari Samuli Matias Yli-Rahnasto Virkaan 4) esitetään nimitettäväksi määräaikainen käräjätuomari Markus Antti Tapani Möttönen

Esitys

Tasavallan Presidentti nimittää Helsingin hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan hovioikeudenneuvos Kristina Anita Isakssonin 1.5.2022 lukien, Turun hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan määräaikaisen käräjätuomarin, hovioikeuden esittelijä Juha Mikael Suvannon 1.6.2022 lukien, toiseksi täytettävään virkaan määräaikaisen hovioikeudenneuvoksen, käräjätuomari Rickard Vilhelm Grönqvistin 1.6.2022 lukien, kolmanneksi täytettävään virkaan määräaikaisen hovioikeudenneuvoksen, käräjätuomari Terhi Anniina Salon 1.6.2022 lukien, neljänneksi täytettävään virkaan määräaikaisen vanhemman oikeussihteerin, oikeussihteeri Jussi Einari Virtasen 1.7.2022 lukien, Etelä-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan käräjätuomari Samuli Matias Yli-Rahnaston 1.5.2022 lukien ja Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan määräaikaisen käräjätuomarin Markus Antti Tapani Möttösen 1.8.2022 lukien

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka1) *
  2. Ansioyhdistelmä (virka 1) *
  3. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virat 2) *
  4. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 3) *
  5. Ansioyhdistelmä (virka 3) *
  6. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 4) *
  7. Ansioyhdistelmä (virka 4) *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.