Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen SM/2021/75

« Tasavallan presidentin esittely 29.4.2022 11.00

Sisäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi siviilihenkilöiden osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain muuttamisesta (HE 112/2021 vp; EV 28/2022 vp)

HE 112/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Mikkonen
Esittelijä
Kalle Kekomäki, Neuvotteleva virkamies p.029 5488252
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain siviilihenkilöiden osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2022
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen