Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen SM/2021/75

« Tasavallan presidentin esittely 29.4.2022 11.00

Sisäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi siviilihenkilöiden osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain muuttamisesta (HE 112/2021 vp; EV 28/2022 vp)

HE 112/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Krista Mikkonen

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Kalle Kekomäki, p. 029 5488252

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain siviilihenkilöiden osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2022

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.