Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2022/11

« Tasavallan presidentin esittely 29.4.2022 11.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Kuntien takauskeskuksesta annetun lain 1 ja 1 a §:n muuttamisesta (HE 3/2022 vp; EV 41/2022 vp)

HE 3/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Ville Koponen, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530504
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain Kuntien takauskeskuksesta annetun lain 1 ja 1 a §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2022
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen