Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2021/183

« Tasavallan presidentin esittely 29.4.2022 11.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi valtion paikallishallinnon kehittämisen perusteista annetun lain kumoamisesta ja poliisin hallinnosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta (HE 217/2021 vp; EV 27/2022 vp)

HE 217/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Finanssineuvos Janne Öberg, p. +35 8295530473
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain valtion paikallishallinnon kehittämisen perusteista annetun lain kumoamisesta ja lain poliisin hallinnosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2022
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen