Allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen TEM/2022/67

« Tasavallan presidentin esittely 29.4.2022 11.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Työlomajärjestelyä koskevan Suomen tasavallan hallituksen ja Japanin hallituksen välisen sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Olli Sorainen, Hallitusneuvos p.+35 8295048022
Asia
Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnarille tai hänen estyneenä ollessaan suurlähettiläs Pekka Orpanalle myönnetään valtuudet allekirjoittaa työlomajärjestelyä koskeva sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Japanin hallituksen välillä.
Esitys
Tasavallan Presidentti valtuuttaa kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnarin tai hänen estyneenä ollessaan suurlähettiläs Pekka Orpanan allekirjoittamaan työlomajärjestelyä koskevan sopimuksen Suomen tasavallan hallituksen ja Japanin hallituksen välillä.
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen