Muutos valtioneuvostossa VNK/2022/39

« Tasavallan presidentin esittely 29.4.2022 11.00

Valtioneuvoston kanslia

Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta

Ministeri
Sanna Marin
Esittelijä
Timo Lankinen, Alivaltiosihteeri p.+35 8295160300
Esitys
Tasavallan Presidentti vapauttaa pyynnöstä maanviljelysteknikko, kansanedustaja Jari Juhani Lepän valtioneuvoston jäsenyydestä ja maa- ja metsätalousministerin tehtävästä. Samalla Tasavallan Presidentti siirtää ja määrää tiede- ja kulttuuriministeri Antti Ilmari Vilhelm Kurvisen maa- ja metsätalousministeriksi sekä nimittää filosofian maisteri, aineenopettaja, kansanedustaja Petri Erkki Olavi Honkosen valtioneuvoston jäseneksi ja tiede- ja kulttuuriministeriksi.
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen