Muutos valtioneuvostossa VNK/2022/39

« Tasavallan presidentin esittely 29.4.2022 11.00

Valtioneuvoston kanslia

Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta

Ministeri

Sanna Marin

Esittelijä

Alivaltiosihteeri Timo Lankinen, p. +358 295 160 300

Esitys

Tasavallan Presidentti vapauttaa pyynnöstä maanviljelysteknikko, kansanedustaja Jari Juhani Lepän valtioneuvoston jäsenyydestä ja maa- ja metsätalousministerin tehtävästä. Samalla Tasavallan Presidentti siirtää ja määrää tiede- ja kulttuuriministeri Antti Ilmari Vilhelm Kurvisen maa- ja metsätalousministeriksi sekä nimittää filosofian maisteri, aineenopettaja, kansanedustaja Petri Erkki Olavi Honkosen valtioneuvoston jäseneksi ja tiede- ja kulttuuriministeriksi.

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.