Valtioneuvoston esittelijäksi määrääminen UM/2022/69

« Valtioneuvoston yleisistunto 28.4.2022 13.00

Ulkoministeriö

Ulkoministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Ministeri
Pekka Haavisto
Esittelijä
Kirsti Pohjankukka, Henkilöstöjohtaja p.029 5350038
Asia
Lakimies Eveliina Kinnunen on työskennellyt ulkoministeriön hallintopalveluiden henkilöstöyksikössä virkasuhteessa 29.11.2021 lukien. Hänen keskeisiin työtehtäviinsä kuuluu mm. palvelussuhteen ehdot sekä palvelussuhdejuridiikka sekä niihin liittyvä lainvalmistelu. Hän on suorittanut oikeustieteen maisterin tutkinnon Lapin yliopistossa vuonna 2018. Eveliina Kinnusen tehtäviin liittyy olennaisesti asioiden esittelyä ministeriössä ja valtioneuvostossa ja hän on toiminut esittelijänä ulkoministeriön sisäisissä lainvalmisteluhankkeissa ja päätöksentekoprosesseissa. Hänellä on VNOS 34 §:ssä edellytetty korkeakoulututkinto ja koulutuksensa ja työkokemuksensa perusteella hyvät tiedot hallinto- ja valtiosääntöoikeudesta sekä valtion päätöksentekomenettelystä. Hän on sekä oikeudellisten opintojensa aikana että nykyisessä työtehtävässään toimiessaan todistettavasti hankkinut riittävän koulutuksen sekä lainvalmistelusta että valtion päätöksentekomenettelystä. Hän on nykyisessä työtehtävässään osoittanut lisäksi käytännössä omaavansa tarvittavat tiedot ja taidot valtioneuvoston esittelijänä toimimiseen. Häntä voidaan pitää soveltuvana toimimaan valtioneuvoston esittelijänä.
Esitys
Valtioneuvosto määrää lakimies Eveliina Kinnusen valtioneuvoston esittelijäksi
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen