Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen UM/2022/23

« Valtioneuvoston yleisistunto 28.4.2022 13.00

Ulkoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta (HE 11/2022 vp; EV 30/2022 vp)

HE 11/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Pekka Haavisto
Esittelijä
Leena Liukkonen, Ulkoasiainneuvos p.029 5351547
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain ulkomaalaislain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 30 päivänä huhtikuuta 2022
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen