Tehtävään määrääminen OM/2022/57

« Valtioneuvoston yleisistunto 28.4.2022 13.00

Oikeusministeriö

Asiantuntijajäsenen varajäsenen määrääminen vakuutusoikeuteen

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Piritta Koivukoski-Kouhia, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150026
Asia

Vakuutusoikeudessa asian käsittelyyn ja ratkaisemiseen osallistuu vakuutusoikeuden lainoppineiden jäsenten lisäksi työelämän ja työmarkkinoiden tai yritystoiminnan olosuhteita tuntevia jäseniä muun muassa oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudessa annetun lain (677/2016) 6 §:ssä tarkoitetuissa asioissa. Tuomioistuinlain (673/2016) 17 luvun 3 §:n mukaan valtioneuvosto määrää asiantuntijajäsenet vakuutusoikeuteen. Asiantuntijajäseniä määrätään mainitun luvun 4 §:n mukaan riittävä määrä. Mainitun luvun 5 §:n mukaan asiantuntijajäsenet määrätään viiden vuoden toimikaudeksi kerrallaan. Jos asiantuntijajäsenen tehtävä vapautuu kesken toimikauden, asiantuntijajäsenen tilalle voidaan määrätä uusi jäsen. Vakuutusoikeus on esittänyt, että oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudessa annetun lain 6 §:n 1 momentin 1 kohdan (yksityisoikeudellisessa työsuhteessa olevien työeläkeasiat) mukaisen työoloja ja yritystoiminnan olosuhteita tuntevan sivutoimisen jäsenen varajäsenen tehtävään nimitetään työmarkkina-asiantuntija, OTM Joanna Ahokanto 1.3.2022 alkaen toimikauden loppuun 31.12.2024 saakka.

Esitys
Valtioneuvosto määrää vakuutusoikeuteen työoloja tai yritystoiminnan olosuhteita tuntevaksi asiantuntijajäsenen varajäseneksi 1.5.2022 alkaen jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 31.12.2024 saakka oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudessa annetun lain 6 §:n 1 momentin 1 kohdan (yksityisoikeudellisessa työsuhteessa olevien työeläkeasiat) mukaisiin asioihin työmarkkina-asiantuntija, OTM Joanna Ahokannon.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Vakuutusoikeuden esitys 21.2.2022 *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.