Allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen OM/2022/58

« Valtioneuvoston yleisistunto 28.4.2022 13.00

Oikeusministeriö

Tiiviimmästä yhteistyöstä ja sähköisen todistusaineiston luovuttamisesta tehdyn tietoverkkorikollisuutta koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen toisen lisäpöytäkirjan allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Joni Korpinen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150012
Asia
Tietoverkkorikollisuutta koskeva Euroopan neuvoston yleissopimus on merkittävin ja sopimuspuolten lukumäärän perusteella kattavin tietoverkkorikollisuutta ja rajat ylittävää yhteistyötä sähköisen todistusaineiston hankkimisessa koskeva kansainvälinen yleissopimus. Euroopan neuvoston ministerikomitea hyväksyi 17.11.2021 tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen toisen lisäpöytäkirjan, joka koskee yhteistyön tiivistämistä ja sähköisten todisteiden luovuttamista. Lisäpöytäkirjan allekirjoittaminen avataan 12.5.2022 Strasbourgissa järjestettävässä kansainvälisessä konferenssissa. Euroopan unioni ei voi liittyä Budapestin sopimukseen eikä myöskään toiseen lisäpöytäkirjaan, koska niihin voivat liittyä vain valtiot. Euroopan unionin neuvoston päätös jäsenvaltioiden valtuuttamisesta allekirjoittamaan Euroopan unionin edun mukaisesti tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen toinen lisäpöytäkirja hyväksyttiin talous- ja rahoitusasioiden neuvostossa (Ecofin) 5.4.2022. Suurlähettiläs Nina Nordströmille tai hänen estyneenä ollessaan pysyvän edustajan sijainen Toni Sandellille myönnetään valtuudet allekirjoittaa tietoverkkorikollisuutta koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen toinen lisäpöytäkirja.
Esitys
Valtioneuvosto valtuuttaa suurlähettiläs Nina Nordströmin tai hänen estyneenä ollessaan pysyvän edustajan sijainen Toni Sandellin allekirjoittamaan tietoverkkorikollisuutta koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen toisen lisäpöytäkirjan
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen