Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen SM/2021/75

« Valtioneuvoston yleisistunto 28.4.2022 13.00

Sisäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi siviilihenkilöiden osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain muuttamisesta (HE 112/2021 vp; EV 28/2022 vp)

HE 112/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Mikkonen
Esittelijä
Kalle Kekomäki, Neuvotteleva virkamies p.029 5488252
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain siviilihenkilöiden osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2022
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen