Valtioneuvoston asetus TEM/2022/63

« Valtioneuvoston yleisistunto 28.4.2022 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Timo Meling, Hallitusneuvos p.+35 8295049084
Asia
Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettua lakia (916/2012) on muutettu 2.5.2022 voimaan tulevalla lakimuutoksella (1379/2021). Muutokset liittyvät työnhakijan palveluprosessiin ja työnhakuvelvollisuuteen. Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muutokset aiheuttavat tarpeen muuttaa myös julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettua valtioneuvoston asetusta (1073/2012). Keskeisin muutos on, että työ- ja elinkeinotoimisto ja työnhakija voisivat laatia ja hyväksyä työllistymissuunnitelman esimerkiksi puhelinkeskustelun aikana. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 2.5.2022. Asetuksen 5 § olisi voimassa 31.12.2022 asti.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
Vaikutukset
Ehdotuksella ei ole välittömiä vaikutuksia julkiseen talouteen. Mahdollisuus laatia ja hyväksyä työllistymissuunnitelma esimerkiksi puhelinkeskustelun aikana kuitenkin keventäisi ja tehostaisi työnhakijan palveluprosessia sekä työ- ja elinkeinotoimiston että työnhakijan näkökulmasta.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen