Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2021/24

« Tasavallan presidentin esittely 13.5.2022 11.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta (HE 179/2021 vp; EV 40/2022 vp)

HE 179/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Thomas Blomqvist
Esittelijä
Timo Makkonen, Lainsäädäntöneuvos, yksikönpäällikkö p.029 5150230
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2022
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen