Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2021/4

« Tasavallan presidentin esittely 13.5.2022 11.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi luottotietolain, maksupalvelulain 86 §:n ja rikosrekisterilain 4 a §:n muuttamisesta (HE 109/2021 vp; EV 34/2022 vp)

HE 109/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Thomas Blomqvist
Esittelijä
Virpi Koivu, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150071
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi luottotietolain, maksupalvelulain 86 §:n ja rikosrekisterilain 4 a §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2022, kuitenkin niin, että luottotietolain 18 ja 28 § tulevat voimaan 1 päivänä joulukuuta 2022
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen