Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2021/153

« Tasavallan presidentin esittely 13.5.2022 11.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi valtion virkamieslain muuttamisesta (HE 187/2021 vp; EV 42/2022 vp)

HE 187/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Sirpa Paatero

Esittelijä

Hallitusneuvos Miska Lautiainen, p. +35 8295530212

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain valtion virkamieslain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2022

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.