Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2021/153

« Tasavallan presidentin esittely 13.5.2022 11.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi valtion virkamieslain muuttamisesta (HE 187/2021 vp; EV 42/2022 vp)

HE 187/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Miska Lautiainen, Hallitusneuvos p.+35 8295530212
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain valtion virkamieslain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2022
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen