Sopimuksen hyväksyminen MMM/2022/66

« Tasavallan presidentin esittely 13.5.2022 11.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisistä kuljetuksista ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävästä erityiskalustosta tehdyn sopimuksen (SopS 48/1981) liitteeseen 1 ja 2 ehdotettujen muutosten hyväksyminen

Ministeri
Antti Kurvinen
Esittelijä
Hannu Miettinen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162478
Asia
YK:n Euroopan taloudellisen komission maaliikennekomitean työryhmä 11 on hyväksynyt joukon korjauksia ja muutosehdotuksia, jotka on lähetetty YK:n pääsihteerin notifikaatiolla lausuntokierrokselle sopimusmaihin. Sopimuksen Artiklan 18 nojalla muutokset tulevat sopimusmaita sitovaksi, mikäli niitä ei vastusteta määräajassa.
Esitys
Tasavallan presidentti hyväksyy helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisistä kuljetuksista ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävästä erityiskalustosta tehdyn sopimuksen liitteiden muutokset.
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen