Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2021/24

« Tasavallan presidentin esittely 13.5.2022 11.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus Hallituksen esitys eduskunnalle kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain muuttamisesta (HE 30/2021 vp; EV 33/2022 vp)

HE 30/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Kurvinen
Esittelijä
Tapio Hakaste, Neuvotteleva virkamies p.029 5162152
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 16 päivänä toukokuuta 2022
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen