Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2022/9

« Tasavallan presidentin esittely 13.5.2022 11.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi huumausainelain ja sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain 15 §:n muuttamisesta (HE 29/2022 vp; EV 50/2022 vp)

HE 29/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Aki Lindén
Esittelijä
Laura Terho, Lakimies p.+35 8295163550
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain huumausainelain muuttamisesta ja lain sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain 15 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 13 päivänä kesäkuuta 2022
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen