Hakemus valtionperinnöstä VM/2022/87

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.5.2022 13.00

Valtiovarainministeriö

Hakemukset Varpu-Liisa Maija Liljan jäämistöstä

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Saara Rahko, Hallitussihteeri p.+35 8295163126
Asia

Päivi Anne Hannele Vainio on pyytänyt, että omaisuus luovutettaisiin hänelle läheisyyden perusteella. Hämeenlinnan kaupunki on pyytänyt, että omaisuus luovutettaisiin kaupungille käytettäväksi ikääntyneiden kotona asumisen sekä terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen.

Esitys
Valtioneuvosto ratkaisee Varpu-Liisa Maija Liljan jäämistöstä tehdyt hakemukset päätösehdotuksen mukaisesti
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio *
  2. Päätösehdotus *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.