Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2022/71

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.5.2022 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta (HE 52/2022 vp; EV 58/2022 vp)

HE 52/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Krista Sinisalo, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530248
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 25 päivänä toukokuuta 2022
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen