Allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen VM/2022/95

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.5.2022 13.00

Valtiovarainministeriö

Tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi ja veron kiertämisen ja välttämisen estämiseksi Suomen tasavallan hallituksen ja Albanian tasavallan ministerineuvoston välillä tehdyn sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Minna Ojala, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530291
Asia
Suurlähettiläs Maimo Henrikssonille tai hänen estyneenä ollessaan ministeri Jouni Laaksoselle myönnetään valtuudet allekirjoittaa sopimus tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi ja veron kiertämisen ja välttämisen estämiseksi Suomen tasavallan hallituksen ja Albanian tasavallan ministerineuvoston välillä.
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti valtuuttaa suurlähettiläs Maimo Henrikssonin tai hänen estyneenä ollessaan ministeri Jouni Laaksosen allekirjoittamaan sopimuksen tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi ja veron kiertämisen ja välttämisen estämiseksi Suomen tasavallan hallituksen ja Albanian tasavallan ministerineuvoston välillä
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen