Hakemus valtionperinnöstä VM/2022/88

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.5.2022 13.00

Valtiovarainministeriö

Hakemukset ja ilmoitukset Ahti Armas Issulan jäämistöstä

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Saara Rahko, Hallitussihteeri p.+35 8295163126
Asia

Veli-Matti Tynys on pyytänyt, että hänelle luovutettaisiin läheisyyden perusteella kuolinpesään kuuluvat kiinteistöt Kouvola, Jussila (286-468-1-41) ja Kouvola, Jussilan lisä (286-468-1-22) peltoineen ja metsineen, sisältäen myös konesuojan, rantasaunan ja pihapiirissä olevan vanhan riihen. Kouvolan kaupunki on pyytänyt, että omaisuus luovutettaisiin kaupungille käytettäväksi kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Kittilän kunta on pyytänyt, että kuolinpesään kuuluva kiinteistö Kittilä, Vuomala (261-403-23-6) luovutettaisiin kunnalle käytettäväksi kuntalaisten vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksien lisäämiseen. Kaakkois-Suomen ELY-keskus on pyytänyt, että seuraavat alueet pysytettäisiin valtion omistuksessa ja siirrettäisiin ympäristöministeriön hallintaan käytettäväksi luonnonsuojelutarkoituksiin: - Tilasta Jussila (286-478-1-41) noin 27 hehtaarin suuruinen liitekarttaan 1 vihreällä rasteroinnilla merkitty määräala - Tila Lappoja I (286-478-4-53) kokonaan, pinta-ala noin 17 hehtaaria liitekartta 2 - Tilasta Lappoja (286-478-4-129) noin 11 hehtaarin suuruinen liitekarttaan 2 vihreällä rasteroinnilla merkitty määräala - Tila Vähä-Anttila (286-478-4-59) kokonaan, pinta-ala noin 11 hehtaaria liitekartta 3. Metsähallitus on pyytänyt, että seuraavat tilat ja määräalat pysytettäisiin valtion omistuksessa ja luovutettaisiin Metsähallituksen hallintaan käytettäväksi Luonnonvarakeskuksen ja Puolustusvoimien tarpeisiin: - Määräala tilasta (286-468-1-41), pinta-ala noin 27,4 hehtaaria. Tilasta jää Metsähallituksen haun ulkopuolelle liitekarttaan 4 sinisellä viivoitettu itäinen alue, noin 9 hehtaarin talouskeskus lähipeltoineen. - Tila (286-478-4-59), pinta-ala noin 10,9 hehtaaria - Tila (286-478-4-159), pinta-ala noin 12,6 hehtaaria - Tila (286-478-4-53), pinta-ala noin 16,9 hehtaaria.

Esitys
Valtioneuvosto ratkaisee Ahti Armas Issulan jäämistöstä tehdyt hakemukset ja ilmoitukset päätösehdotuksen mukaisesti
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Kartat *
  2. Muistio *
  3. Päätösehdotus *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.