Hakemus valtionperinnöstä VM/2022/89

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.5.2022 13.00

Valtiovarainministeriö

Hakemukset ja ilmoitus Esa Pietari Rossin jäämistöstä

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Saara Rahko, Hallitussihteeri p.+35 8295163126
Asia

Aino Inkeri Kallberg on pyytänyt, että omaisuus luovutettaisiin hänelle läheisyyden perusteella. Hakija on perinnönjättäjän avopuoliso vuodesta 2006 lähtien. Konneveden kunta on pyytänyt, että omaisuus luovutettaisiin kunnalle käytettäväksi lasten ja nuorten taiteen, kulttuurin ja liikunnan edistämiseen sekä syrjäytymisen ehkäisemiseen. Keski-Suomen ELY-keskus on pyytänyt, että kuolinpesään kuuluvista kiinteistöistä Konnevesi, Aittomäki (275-408-5-57), Konnevesi, Kettukangas (275-408-6-91) ja Konnevesi, Purola (275-408-2-40) liitteenä oleviin karttoihin merkityt, vihreällä rasterilla värjätyt alueet pysytettäisiin valtion omistuksessa ja siirrettäisiin ympäristöministeriön hallintaan käytettäväksi METSO-metsien suojeluohjelmakohteena sekä noin 0,8 hehtaarin peltopalstan osalta muuna suojelukohteena.

Esitys
Valtioneuvosto ratkaisee Esa Pietari Rossin jäämistöstä tehdyt hakemukset ja ilmoituksen päätösehdotuksen mukaisesti
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Kartat *
  2. Muistio *
  3. Päätösehdotus *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.