Määrärahan siirto MMM/2022/73

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.5.2022 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtion vuoden 2020 talousarviossa momentille 30.40.62 myönnettyjen Euroopan unionin ja valtion rahoitusosuuksien siirtäminen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksien välillä varojen tarkoituksenmukaisen käytön mahdollistamiseksi.

Ministeri
Antti Kurvinen
Esittelijä
Timo Halonen, Neuvotteleva virkamies p.029 5162411
Asia
Siirretään elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten välillä valtion vuoden 2020 talousarviossa myönnettyjä, valtioneuvoston päätöksellä aiemmin jaettuja Euroopan unionin ja valtion rahoitusosuuksia käytettäväksi Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman 2014–2020 mukaisiin toimenpiteisiin. Varojen tarkoituksenmukaisen käytön mahdollistamiseksi maa- ja metsätalousministeriö oikeutetaan vähäisiltä osin omalla päätöksellään siirtämään ELY-keskukselle myönnettyä alueellista käyttöoikeutta toisille ELY-keskuksille ilman valtioneuvoston ja valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan käsittelyä.
Esitys
Valtioneuvosto päättää Euroopan meri- ja kalatalousrahaston varojen ja valtion rahoitusosuuden siirtämisestä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksien välillä käytettäväksi Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman 2014–2020 mukaisiin toimenpiteisiin. (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Esityksessä ehdotetaan siirrettäväksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksien välillä valtion vuoden 2020 talousarvion momentille 30.40.62 (Elinkeinokalatalouden edistäminen) myönnetyn määrärahan alueellisia käyttöoikeuksia. Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle siirrettäisiin yhteensä 870 000 euroa, josta 440 000 euroa on EU:n rahoitusosuutta ja 430 000 euroa kansallista valtion rahoitusosuutta. Määrärahat siirrettäisiin Varsinais-Suomen ja Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista. Määrärahan siirron avulla elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset pystyisivät rahoittamaan vaikuttavimmat käsittelyssä olevat elinkeinokalatalouden investointihankkeet.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen