Valtioneuvoston asetus MMM/2022/75

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.5.2022 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2021 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Ministeri
Antti Kurvinen
Esittelijä
Juha Vanhatalo, Neuvotteleva virkamies p.029 5162347
Asia
Vuodelta 2021 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttaminen siten, että Etelä-Suomen kansallisena tukena maksettavaa sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettua tukea (tuotannosta irrotettu tuki) korotettaisiin yhdellä eurolla viitemäärän eläinyksikköä kohden. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 25.5.2022
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen vuodelta 2021 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
Taloudelliset vaikutukset Ehdotuksella ei ole valtiontaloudellisia vaikutuksia verrattuna valtioneuvoston asetuksella 99/2021 päätettyyn määrärahan käyttöön. Valtion talousarvion momentilla 30.20.40 (maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki) on vuonna 2021 osoitettu varat yhteensä 332,00 miljoonan euron suuruiseen maa- ja puutarhatalouden kansalliseen tukeen. Muut momentilta 30.20.40 rahoitettavat kohteet huomioon ottaen määrärahan arvioidaan riittävän ehdotettuun tarkoitukseen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen