Valtioneuvoston asetus MMM/2022/79

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.5.2022 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisistä kuljetuksista ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävästä erityiskalustosta tehdyn sopimuksen 1 ja 2 liitteen muutoksista

Ministeri
Antti Kurvinen
Esittelijä
Hannu Miettinen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162478
Asia
Asetuksella saatetaan voimaan helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisistä kuljetuksista ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävästä erityiskalustosta tehdyn sopimuksen 1 ja 2 liitteen muutokset. Muutokset tulevat voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2022. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2022.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisistä kuljetuksista ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävästä erityiskalustosta tehdyn sopimuksen liitteiden muutoksien voimaansaattamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen