Muutos johtokunnan kokoonpanossa OKM/2022/34

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.5.2022 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetushallituksen johtokunnan kokoonpanon muuttaminen

Ministeri
Li Andersson
Esittelijä
Eerikki Nurmi, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295330234
Asia
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry on esittänyt, että Opetushallituksen johtokuntaan johtokunnan varajäsenen, Leila Kurjen tilalle nimitetään Taina Vallander. Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry on esittänyt, että Opetushallituksen johtokuntaan johtokunnan varajäsenen, Jani Kykkäsen tilalle nimetään Heidi Rättyä. Esitetään, että valtioneuvosto myöntää Leila Kurjelle ja Jani Kykkäselle eron Opetushallituksen johtokunnan varajäsenen tehtävästä 19.5.2022 lukien ja määrää heidän tilalleen samasta päivästä lukien Opetushallituksen johtokunnan varajäseniksi Taina Vallanderin ja Heidi Rättyän johtokunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Esitys
Valtioneuvosto myöntää Leila Kurjelle ja Jani Kykkäselle eron Opetushallituksen johtokunnan varajäsenen tehtävästä 19.5.2022 lukien ja määrää heidän tilalleen samasta päivästä lukien Opetushallituksen johtokunnan varajäseniksi Taina Vallanderin ja Heidi Rättyän johtokunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio