Valtioneuvoston asetus SM/2022/42

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.5.2022 13.00

Sisäministeriö

Valtioneuvoston asetus poliisilaitosten toimialueista

Ministeri
Krista Mikkonen
Esittelijä
Riitta Aulanko, Hallitusneuvos p.029 5488569
Asia
Valtioneuvoston asetuksen antaminen liittyy hallituksen esitykseen (HE 217/2021 vp; EV 27/2022 vp), jonka mukaan valtion paikallishallinnon aluejaon perustana käytettävä kihlakuntajako kumotaan. Poliisilaitosten toimialueet muodostettaisiin kihlakuntien sijasta 1.6.2022 voimaan tulevan poliisin hallinnosta annetun lain 6 §:n 1 momentin (312/2022) perusteella maakuntien tai kuntien perusteella. Toimialueet eivät muuttuisi nykyisestä. Asetusehdotus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.6.2022.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen poliisilaitosten toimialueista
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen