Valtioneuvoston asetus SM/2022/43

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.5.2022 13.00

Sisäministeriö

Valtioneuvoston asetus rajavartiolaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 16 §:n muuttamisesta

Ministeri
Krista Mikkonen
Esittelijä
Sanna Palo, Oikeudellisen osaston osastopäällikkö, hallitusneuvos p.029 5421601
Asia
Laki valtion paikallishallinnon kehittämisen perusteista (126/1992) kumotaan lailla valtion paikallishallinnon kehittämisen perusteista annetun lain kumoamisesta (311/2022), mikä merkitsee myös valtion paikallishallinnon aluejaon perustana käytettävän kihlakuntajaon kumoamista. Laki tulee voimaan 1.6.2022. Rajavartiolaitoksen raja- ja merivartiostojen toimialueet on määritelty kihlakunnittain rajavartiolaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (651/2005) 16 §:ssä. Säännöstä muutettaisiin kihlakuntajaon kumoamisen vuoksi niin, että vartiostojen toimialueet muodostettaisiin maakuntien ja kuntien perusteella. Muutos on tekninen, eikä vaikuttaisi vartiostojen maantieteellisiin toimialueisiin. Muutos on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2022.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen rajavartiolaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 16 §:n muuttamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen