Viran täyttäminen OM/2022/65

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.5.2022 13.00

Oikeusministeriö

Oikeusministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Taru Ritari, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150306
Esitys
Valtioneuvosto nimittää oikeusministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan neuvotteleva virkamies, oikeustieteen tohtori Venla Rothin 1.6.2022 lukien
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio *
  2. Ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.