Sopimuksen hyväksyminen OKM/2022/37

« Raha-asiainvaliokunta 2.6.2022 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Sopimus luovia aloja ja kulttuuritoimintaa tukevan rahaston perustamisesta

Ministeri
Petri Honkonen
Esittelijä
Joni Hiitola, Hallitusneuvos p.+35 8295330108
Asia
Opetus- ja kulttuuriministeriö tekisi sopimuksen Suomen kulttuurirahasto sr:n kanssa luovia aloja ja kulttuuritoimintaa tukevan rahaston perustamisesta erillisrahastona Suomen kulttuurirahaston yhteyteen. Rahaston tarkoituksena on tukea suomalaisen taiteen kentällä asemansa jo vakiinnuttaneiden taidealan toimijoiden työskentelyn ja kasvun edellytyksiä.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
Valtion vuoden 2022 talousarviossa (mom. 29.80.58) on 7 500 000 euron määräraha luovia aloja ja kulttuuritoimintaa tukevan rahaston pääoman maksamiseen. Määrärahan käytön edellytyksenä on, että yksityiset rahoittajat osallistuvat pääoman maksamiseen vähintään saman suuruisella osuudella kuin valtio, valtion osuuden ollessa kuitenkin enintään 7 500 000 euroa. Yksityisen rahoituksen tulee olla aidosti uutta yksityistä pääomaa. Määräraha on kolmivuotinen siirtomääräraha. Rahaston perustamiseen ovat sitoutuneet osallistumaan yhteensä 5 000 000 euron summalla Suomen kulttuurirahasto sr:n, Alfred Kordelinin säätiö, Jenny ja Antti Wihurin rahasto sekä Svenska kulturfonden. Valtion osuus rahaston pääomasta olisi perustamisvaiheessa samoin 5 000 000 euroa. Jos perustajasäätiöt tai muut tahot myöhemmin kasvattavat rahaston pääomaa ja pääoman lisäys täyttää valtion talousarviossa asetetut vaatimukset, valtio osoittaa pääomaan vastaavan lisäyksen. Valtion osuus rahaston pääomasta voi kuitenkin olla yhteensä enintään 7 500 000 euroa.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta