Sosiaali- ja terveysministeriön asetus STM/2022/74

« Raha-asiainvaliokunta 25.5.2022 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sairausvakuutuslain 4 luvun 5 §:ssä tarkoitetun erityisajoneuvon käytöstä aiheutuneiden matkakustannusten korvaamista koskevasta taksasta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Ministeri
Hanna Sarkkinen
Esittelijä
Kaisu Harju-Kolkka, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5163245
Asia
Asetusehdotuksessa esitetään korotettavaksi oman auton korvausperustetta nykyisestä taksasta 0,13 euroa kilometriltä, jolloin auton korvausperuste olisi 0,33 euroa kilometriltä. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2022.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Käyttökorvauksen korotus vähentäisi matkakorvausten kustannuksia vuositasolla 1,3 miljoonalla eurolla ja valtion osuutta 0,9 miljoonalla euroa edellyttäen, että 3 prosenttia taksin käyttäjistä siirtyisi oman auton käyttöön. Asiakassiirtymän myötä takseista aiheutuvat matkakustannukset vähenisivät vuositasolla noin 4,6 miljoonalla eurolla. Vastaavasti oman auton käytön kustannukset kasvaisivat noin 3,3 miljoonalla eurolla, kun huomioidaan oman auton käyttöön siirtyvät sekä se, että jo ennestään omaa autoa käyttävät saavat aiempaa suuremman korvauksen. Ehdotuksen valtion kustannusvaikutukset sekä vuodelle 2022 että 2023 tulisivat huomioiduksi vuoden 2023 valtion talousarviossa. Ehdotettu muutos vähentää valtion rahoitusosuutta sairausvakuutusmenoista seuraavasti. Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista mom. 33.30.60 vähennystä, vuositasolla 0,9 miljoonaa euroa.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta