Tukihakemus LVM/2022/49

« Raha-asiainvaliokunta 25.5.2022 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

CEF-Liikenne vaihtoehtoisten käyttövoimien haku -tukihakemukset 2021 Euroopan komissio on avannut 16.9.2021 liikennesektorille CEF Liikenne 2021 -rahoitushaun, jossa vaihtoehtoisten käyttövoimien haku toteutetaan jatkuvan haun periaatteella. Haussa on käynnissä toinen hakukierros. Haussa yhdistetään EU-tuki ja ulkopuolinen rahoitus Euroopan unionin talousarviossa yleiseurooppalaisten liikenneverkkojen kehittämiseen osoitetusta määrärahasta (Alternatives Fuels Infrastructure Facility, AFIF).

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Marjukka Vihavainen-Pitkänen, Liikenneneuvos p.029 5342685
Asia
Esitetään, että raha-asiainvaliokunta hyväksyisi muistiossa ehdotetun hankkeen Suomen CEF-AFIF -rahoitushakua koskevaksi hankkeeksi. Tässä esityksessä käsiteltävälle hankkeelle on mahdollista hakea CEF-tukea yhteensä 2,7 M€.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Ei valtiontaloudellisia vaikutuksia. K-Auto Oy hakee CEF-tukea yhteensä 2,7 M€ sähköautojen suurteholatausverkon rakentamiseksi TEN-T-verkolle Suomeen 42 henkilöautojen latauspaikkaan yhteensä 93 latauslaitteelle (teho 150kW tai yli). Hanke on osa yleiseurooppalaista 23 EU-maan suurteholatausasemahanketta, jolle haetaan CEF-tukea yhteensä 25,7 M€.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta
Liitteet
  1. Muistio