Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2022/54

« Tasavallan presidentin esittely 20.5.2022 12.30

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain 5 d §:n muuttamisesta (HE 39/2022 vp; EV 56/2022 vp)

HE 39/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Teollisuusneuvos Mikko Huuskonen, p. +35 8295063732

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain 5 d §:n muuttamisesta

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.