Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2022/54

« Tasavallan presidentin esittely 20.5.2022 12.30

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain 5 d §:n muuttamisesta (HE 39/2022 vp; EV 56/2022 vp)

HE 39/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Mikko Huuskonen, Teollisuusneuvos p.+35 8295063732
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain 5 d §:n muuttamisesta
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen