Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2021/176

« Tasavallan presidentin esittely 20.5.2022 12.30

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen työ- ja elinkeinohallinnon asiakastietojen käsittelyä ja palvelualustaa koskevaksi lainsäädännöksi (HE 225/2021 vp; EV 48/2022 vp)

HE 225/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Hallitussihteeri Emmi Äijälä, p. +35 8295047216

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, lain työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain 14 ja 18 §:n muuttamisesta, lain työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta ja lain työttömyysturvalain 11 luvun 4 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 23 päivänä toukokuuta 2022

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.