Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2022/25

« Tasavallan presidentin esittely 20.5.2022 12.30

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi (HE 10/2022 vp; EV 49/2022 vp)

HE 10/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Aki Lindén
Esittelijä
Auli Valli-Lintu, Hallitusneuvos p.029 5163463
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteinä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi. sekä määrää liitteinä 1-8 ja 13-14 olevat lait tulemaan voimaan 25 päivänä toukokuuta 2022 ja liitteinä 9-12 ja 15-16 olevat lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen