Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2022/56

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.5.2022 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Euroopan unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisen kauppa- ja yhteistyösopimuksen sosiaaliturvan yhteensovittamista koskevien määräysten soveltamisesta (HE 40/2022 vp; EV 53/2022 vp)

HE 40/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Hanna Sarkkinen
Esittelijä
Mira Saloheimo, Hallitussihteeri p.029 5163038
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain Euroopan unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisen kauppa- ja yhteistyösopimuksen sosiaaliturvan yhteensovittamista koskevien määräysten soveltamisesta jamäärää lain tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2022
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen