Viran täyttäminen OM/2022/76

« Tasavallan presidentin esittely 10.6.2022 11.00

Oikeusministeriö

1) Hämeenlinnan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Turun hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen 3) Hämeenlinnan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen

Ministeri

Thomas Blomqvist

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Piritta Koivukoski-Kouhia, p. 029 5150026

Asia

Virkaan 1) esitetään nimitettäväksi hallinto-oikeustuomari Heidi Hanna-Maria Schiestl Virkaan 2) esitetään nimitettäväksi asessori, hallinto-oikeuden esittelijä Salla Maarit Pieniniemi Virkaan 3) esitetään nimitettäväksi määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Kaija Helena Laitanen

Esitys

Tasavallan Presidentti nimittää Hämeenlinnan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan hallinto-oikeustuomari Heidi Hanna-Maria Schiestlin 1.7.2022 lukien, Turun hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan asessori, hallinto-oikeuden esittelijän Salla Maarit Pieniniemen 1.9.2022 lukien ja Hämeenlinnan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, hallinto-oikeuden esittelijän Kaija Helena Laitasen 1.7.2022 lukien

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 1) *
  2. Ansioyhdistelmä (virka 1) *
  3. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 2) *
  4. Ansioyhdistelmä (virka 2) *
  5. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 3) *
  6. Ansioyhdistelmä (virka 3) *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.